Aston uppflyttad lägre klass spår!

12/6 Debuterade Malin och Aston i apellklass spår. Det resulterade i uppflytt lägre klass och även utmärkelsen ”Domarens val”! ⭐️

Annons