H-Kullen

Shadow-lilla copy LothiansVencerKannSchim01

Födda: 2008-11-23
Mor: SE UCH, Vhite Shadow du Bois des Ternes
Far: Lothians Vencer Kann Schimmelpfeng

Hanar:
Sunnantorps Hrim Hakka
hakka

Tikar:
Sunnantorps Hella Highlight
hella

Sunnantorps Hira Hakkira
hira